QUIZ
Janjang
16 hours ago by
20 questions
Q.

Tentukan sama ada setiap yang berikut merupakan janjang aritmetik.

5 , 8 , 11 , 14 , ...

answer choices

Ya

Tidak

Q.

Nyatakan sebutan seterusnya bagi janjang aritmetik berikut: 4.5, 6.6, 8.7, ...

answer choices

6.5

10.8

-10.8

-6.6

Q.

 23, 113, 2, ...\frac{2}{3},\ 1\frac{1}{3},\ 2,\ ...  ialah satu janjang aritmetik.  Nyatakan beza sepunya

answer choices

1

 13\frac{1}{3}  

 23\frac{2}{3}  

 23-\frac{2}{3}  

Q.

Nyatakan sebutan pertama dan beza sepunya bagi :

-5, 3, 11, ... seterusnya cari T10.

answer choices

a = -5, d = 8, T10 = 67

a = 5, d = 8, T10 = 60

a = -3, d = 10, T10 = 77

a = -5, d = -8, T10 = 67

Q.

Diberi tiga subutan pertama bagi suatu janjang aritmetik ialah 3, 8, 13, ... Nyatakan hasil tambah 10 sebutan pertama.

answer choices

A. 45

B. 48

C. 53

D. 60

Q.

Diberi Sn = 2n2 - 5n. Cari sebutan pertama.

answer choices

A. -1

B. -2

C. -3

D. -4

Q.

Bagaimanakah cara untuk kita menentukan samada sesebuah janjang itu merupakan janjang geometri atau sebaliknya

answer choices

lihat kepada beza sepunya

lihat kepada sebutan pertama

tak payah lihat apa-apa

lihat kepada nisbah sepunya

Q.

apakah formula untuk mencari sesuatu sebutan untuk janjang geometri

answer choices

Tn = arn-1

Tn = a+(n-1)d

Q.

Cari sebutan ke-n bagi janjang geometri yang berikut:

0.1, 0.01, 0.001, ...

answer choices

Tn= (0.1)n\left(0.1\right)^n

Tn= (0.1)n1\left(0.1\right)^{n-1}

Tn= 2n32^{n-3}

Tn= 4(10)n64\left(10\right)^{n-6}

Q.

Sn bermaksud

answer choices

Bilangan sebutan

Sebutan ke-n

Hasil tambah bilangan sebutan

Sebutan terakhir

Q.

 15, 18, 11, 14,...15,\ 18,\ 11,\ 14,...  Tentukan sama ada setiap yang berikut merupakan janjang aritmetik atau tidak

answer choices

ya

bukan

Q.

Nyatakan rumus sebutan ke -n bagi janjang aritmetik

answer choices

Tn=a+(n1)dT_n=a+\left(n-1\right)d

Tn=a(n1)dT_n=a-\left(n-1\right)d

Q.

Diberi sebutan ke-n bagi suatu janjang aritmetik ialah
 Tn=72nT_n=7-2n   . Cari sebutan kedua

answer choices

4

3

2

Q.

Tentukan sama ada jujukan yang berikut ialah janjang geometri atau bukan:

0.03, 0.003, 0.0003, ...

answer choices

Ya, Janjang Geometri. Nilai r = 10

Ya. Janjang Geometri. Nilai r = 0.1

Bukan janjang geometri

Q.

Tentukan sama ada jujukan berikut ialah janjang goemetri atau bukan

4, 12, 36, 108, ...

answer choices

Bukan janjang geometri

Ya, janjang geometri. Nilai r = 0.3

Ya, janjang geometri. Nilai r = 3

Q.

Cari nisbah sepunya dan sebutan ke-5 bagi janjang geometri 4, 6, 9, ...

answer choices

r = 0.5 , T5 = 20.25

r = 5 , T5 = 2.025

r = 1.5 , T5 = 20.25

Q.

Tentukan formula hasil tambah janjang ini?

answer choices

ketidakterhinggaan

aritmetik

geometrik

entah

Q.

apakah formula untuk mencari sesuatu sebutan untuk janjang geometri

answer choices

Tn = arn-1

Tn = a+(n-1)d

Q.

Diberi bahawa 9, 3, 1, …, ialah satu janjang

geometri.Cari sebutan kelima bagi janjang itu

answer choices

1/2

1/3

1/9

Q.

Nisbah sepunya bagi JG:

28, 14, 7, 3.5...

answer choices

2

1/2

-14

-7

Quizzes you may like
11 Qs
Bentangan Bentuk Tiga Dimensi
1.2k plays
10 Qs
فى الفصل
213 plays
10 Qs
Perkataan Pinjaman Bahasa Inggeris
12 plays
15 Qs
Jawi
53 plays
10 Qs
Komputer
472 plays
10 Qs
Jawi
32 plays
20 Qs
Bentangan Bentuk Tiga Dimensi
289 plays
12 Qs
Pepejal Geometri
63 plays
Why show ads?
Report Ad