pencil-icon
Build your own quiz

Other

12th -

University

Image

Ulin dina Materi Pedaran

4
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Sacara basa tradisi hartina...

  diteruskeun

  kabiasaan

  seni

  dicicingkeun

  budaya

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Adat kabiasaan atawa tali paranti anu turun-tumurun masih dilaksanakeun dina pakumbuhan masarakat di sebut...

  Budaya

  Tradisi

  Folklore

  Seni

  Adat

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Kumpulan tradisi anu diwariskeun sacara turun-tumurun di sebut

  Budaya

  Tradisi

  Folklor

  Seni

  Adat

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?