World Languages

8th

grade

Image

RUNG CHUÔNG VÀNG

336
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 1. Học online, học sinh cần vào trước mấy phút?

  5 phút

  10 phút

  15 phút

  20 phút

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 2. Khi nghỉ học hoặc vào lớp muộn, học sinh cần xin phép ai?

  Cô giáo bộ môn

  Lớp trưởng

  Cô giáo chủ nhiệm lớp

  Không xin phép ai.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 3. Khi bắt đầu học online, học sinh cần phải chuẩn bị những gì?

  Bút viết, viết chì, bút nhở, sách, vở ghi

  Không cần chuẩn bị gì.

  Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho môn học cụ thể

  Đáp án A và C đều đúng

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?