World Languages

10th

grade

Image

TỔNG QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM - NV10

7
plays

19 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Nền văn học Việt Nam do những bộ phận văn học nào dưới đây hợp thành?

  Văn học dân gian và văn học hiện đại.

  Văn học dân gian và văn học viết.

  Văn học dân gian và văn học trung đại.

  Văn học trung đại và văn học hiện đại

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Nền văn học Việt Nam phát triển qua mấy thời kỳ?

  Một

  Hai

  Ba

  Bốn

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Tư tưởng nào sau đây ảnh hưởng gì đến sự phát triển của văn học Việt Nam?

  Phật Giáo

  Khổng giáo

  Lão - Trang

  Cả A, B và C

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?