Biology

Image

CÁC CƠ QUAN CỦA THỰC VẬT (T2)

1
play

5 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Câu 1: Rễ cây thường.

  Hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời

  Nâng đỡ lá và hoa

  Phân nhánh và đâm sâu vào đất

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 2: Phát biểu nào sau đây về lá cây là không đúng.

  Hấp thụ ánh sáng để tạo ra thức ăn.

  Tạo ra chất hữu cơ

  Hút nước và muối khoáng

  Chứa diệp lục

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 3: ….. là nhà máy sản xuất thức ăn.

  Hoa

  Quả

  Rễ

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes