World Languages

10th -

11thgrade

Image

Tổng quan văn học Việt Nam

294
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt
  Image

  Văn học Việt Nam bao gồm những bộ phận nào?

  Văn học dân gian và văn học viết

  Văn học dân gian và văn xuôi

  Văn học dân gian và thơ

  Văn học viết và kịch

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Thể loại nào dưới đây không phải của văn học dân gian?

  Thần thoại

  Chèo

  Kịch nói

  Ca dao

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Dòng nào dưới đây định nghĩa đúng nhất về văn học viết?

  Văn học viết là những sáng tác ngôn từ bằng chữ viết

  Văn học viết là những sáng tác nghệ thuật của người trí thức

  Văn học viết là những sáng tác của người trí thức, được ghi lại bằng chữ viết, mang dấu ấn tác giả

  Cả a và b

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?