Mathematics

Image

Bài tập ôn tập Toán 7

31
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Chọn câu đúng:

  Hai góc có chung đỉnh và bằng nhau thì đối đỉnh.

  Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

  Hai góc không đối đỉnh thì không bằng nhau

  Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Cho góc xOy = 800. Góc đối đỉnh của góc xOy có số đo là:

  800

  1000

  1800

  1200

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Cho đường thẳng MN cắt đoạn thẳng AB tại I. Đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu:

  MN vuông góc với AB

  I là trung điểm của đoạn thẳng AB.

  AB là trung trực của MN

  MN vuông góc với AB và I là trung điểm của AB.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes