World Languages

4th

grade

Image

Từ ghép và từ láy

180
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Từ nào dưới đây là từ láy :

  bờ bãi

  lung linh

  ngay thẳng

  chân thật

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Từ “tươi tốt” có phải từ láy không?

  không

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tìm từ láy trong câu sau: “Mặt mũi nó lúc nào cũng nhăn nhó như bà già đau khổ ”?

  Mặt mũi

  Nhăn nhó

  Bà già

  Đau khổ

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?