Science

Sa mạc

11
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Sa mạc khô nào lớn nhất thế giới?

  Sahara

  Ả Rập

  Sa mạc Nam Cực

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Tại sao nhiệt độ sa mạc vào ban ngày nóng ban đêm lại lạnh?

  Hãy chọn đáp án đúng nhất.

  Độ ẩm không khí bằng không.

  Do trên sa mạc nhiều cát.

  Sa mạc có nhiều cát và độ ẩm không khí gần như bằng không.

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Nhiệt độ sa mạc vào ban ngày rất nóng và ban đêm lạnh là do

  Vì sa mạc chứa nhiều cát hấp thụ nhiệt từ ánh sáng vào ban ngày nhưng vào ban đêm thì nhiệt nhanh chóng toả ra môi trường.

  Vì độ ẩm không khí sa mạc gần như bằng không.

  Vì sa mạc chứa nhiều cát hấp thụ nhiệt từ ánh sáng vào ban ngày nhưng vào ban đêm thì nhiệt nhanh chóng toả ra môi trường. Ngoài ra độ ẩm không khí sa mạc gần như bằng không.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes