World Languages, Physical Ed, Mathematics

BÀI TEST VỀ 3D

6
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  ĐÂU LÀ Ý NGHĨA ĐÚNG CỦA VĂN HÓA CẦN KHÁCH

  Là văn hóa xem KH là Ân Nhân để trân trọng từng cơ hội được phục vụ KH tại TGDĐ/ĐMX

  Là văn hóa xem KH là Ân Nhân để trân trọng KH

  Là văn hóa cần KH xem KH là Ân Nhân để Phục Vụ

  Là văn hóa xem KH là Ân Nhân để phục vụ KH như người thân tại TGDĐ/ĐMX

 • 2. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  5T là từ viết tắt theo thứ tự

  Tiếp Cận - Trao thông tin - Theo - Tạo thêm nhu cầu - Trao quyền lợi

  Tiếp Cận - Theo - Trao thông tin - Trao quyền lợi - Tạo thêm nhu cầu

  Tiếp Cận - Theo - Trao thông tin - Tạo thêm nhu cầu - Trao quyền lợi

  Tiếp Cận - Trao thông tin - Theo - Trao quyền lợi - Tạo thêm nhu cầu

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  3D bao gồm những gì

  Bảng cẩm nang kiến thức tư vấn cơ bản - Bí Kíp giúp Tư Vấn bán hàng giỏi hơn - Bảng cấu Hình mới

  Bảng cẩm nang kiến thức tư vấn cơ bản - Bí Kíp giúp Tư Vấn bán hàng giỏi hơn - Bảng cấu Hình mới - Bảng thông tin hỗ trợ tư vấn - Ngân Hàng tra cứu 3D chatbox

  Bảng cẩm nang kiến thức tư vấn cơ bản - Bí Kíp giúp Tư Vấn bán hàng giỏi hơn - Bảng cấu Hình mới - Bảng thông tin hỗ trợ tư vấn

  Bảng cẩm nang kiến thức tư vấn cơ bản - Bí Kíp giúp Tư Vấn bán hàng giỏi hơn - Bảng cấu Hình mới - Ngân Hàng tra cứu 3D chatbox

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes