World Languages

11th

grade

Image

Tổng quan chương trình Ngữ văn lớp 11

4
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 1: Trong chương trình Ngữ Văn 11, chúng ta không học mảng văn học nào sau đây:

  Văn học dân gian Việt Nam

  Văn học trung đại Việt Nam

  Văn học hiện đại Việt Nam

  Văn học nước ngoài

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Câu 2: Những thể loại văn học nào trong văn học trung đại sẽ được học trong chương trình Ngữ văn 11?

  Truyện thơ

  Ngâm khúc

  Hát nói

  Văn tế

  Cáo

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Câu 3: Những tác giả nào thuộc dòng văn học hiện thực 1930-1945 được giới thiệu trong chương trình Ngữ Văn 11?

  Ngô Tất Tố

  Nguyễn Công Hoan

  Vũ Trọng Phụng

  Nam Cao

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?