Social Studies, Special Education

9th -

10thgrade

Image

ಚುನಾವಣಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕ್ಲಬ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2021 2022

145
plays

30 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ

  1950

  1951

  1952

  1953

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

  ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಟ್ಟನ್

  ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್

  ವುಡ್ರೋವಲ್ಸನ್

  ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5000 ದಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕರೆಯುವರು

  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ

  ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ

  ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ

  ಗ್ರಾಮಸಭೆಗಳು

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?