QUIZ
T5 BAB 10 (10.3 - 10.5)
2 months ago by
41 questions
Q.

Pilih NGO Malaysia yang banyak membantu perjuangan rakyat Palestin menentang kekejaman zionis Israel.

answer choices

Aman Palestin

Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM)

Cinta Gaza Malaysia (CGM)

Muslim Care Malaysia

Q.

Tokoh tersebut merupakan rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan ke Palestin menaiki kapal Al-Awda pada tahun 2018 sehingga dipenjarakan di Israel sebelum dibebaskan.

Siapakah beliau?

answer choices

Dr. Mohd Afandi Salleh

Dr. Fauziah Mohd Hasan

Dr. R. Suntharalingam

Q.

Antara cabaran yang dihadapi oleh sukarelawan Malaysia dalam membantu Palestin ialah seramai 12 sukarelawan di atas Kapal _________ ditawan oleh pihak Israel pada Mei 2010

answer choices

Mavi Marmara

Al-Awda

Titanic

Repulse

Q.

Pilih 2 NGO Malaysia yang membantu rakyat SYRIA

answer choices

Organisasi Humanitarian Care Malaysia (MyCare)

Cinta Syria Malaysia (CSM)

Aman Palestin

Cinta Gaza Malaysia (CGM)

Q.

Tsunami telah memusnahkan Aceh dan Sri Lanka pada tahun 2004.

Pilih 2 NGO Malaysia yang membantu negara tersebut

answer choices

Yayasan Restu

Malaysia Medical Relief Society (MERCY Malaysia)

Aman Palestin

MyCare

Q.

Anugerah Langkawi bermula pada tahun 1991 diberikan kepada warganegara Malaysia.

Apakah syarat mendapatkan anugerah tersebut?

answer choices

Sumbangan besar dalam bidang alam sekitar

Sumbangan menjaga lebah dan serangga

Q.

Mengapakah Malaysia memperkenalkan Dasar Teknologi Hijau Negara pada 2009?

answer choices

Mengawal perubahan iklim

Menjadikan Malaysia negara mesra flora dan fauna

Menjadikan Malaysia negara pertanian dunia

Semua jawapan betul

Q.

Malaysia pernah menyertai Protokol Kyoto pada tahun 1991.

Apakah hasil persidangan tersebut?

answer choices

Mengurangkan pembebasan gas rumah hijau

Memelihara alam sekitar

Memperkukuh hubungan perdagangan

Q.

Apakah matlamat utama penubuhan Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan (YPASM) ?

answer choices

Melakukan penyelidikan saintifik di Antartika

Mengesa dunia menjadikan Antartika warisan dunia

Pusat negara NAM memahami Benua Antartika

Q.

Perjuangan menegakkan isu Palestin dimulakan oleh Tunku Abdul Rahman.

answer choices

Betul

Salah

Q.

Penglibatan rakyat Malaysia dalam usaha menangani isu Palestin dijalankan melalui Pertubuhan Kerajaan.

answer choices

Betul

Salah

Q.

Antara berikut pertubuhan yang manakah terlibat dalam isu Palestin ? Pilih dua.

answer choices

Aman Palestin

Cinta Palestin

Muslim Care Malaysia

MERCY Malaysia

Q.

Bantuan apakah diberikan oleh rakyat Malaysia kepada rakyat Syria ? Pilih dua.

answer choices

Kewangan

Pendidikan

Senjata api

Perubatan

Q.

Apakah bantuan yang diberi oleh MERCY Malaysia kepada mangsa tsunami di Aceh dan Sri Lanka ?

answer choices

Membangunkan infrastruktur

Membina pusat kesihatan komuniti

Mendirikan rumah anak yatim

bBantuan pendidikan percuma

Q.

Apakah tujuan Deklarasi Langkawi diisytiharkan dalam Mesyuarat Negara-negara Komanwel pada tahun 1989 ?

answer choices

Menangani isu pendatang tanpa izin

Menangani isu pemerdagangan manusia

Menangani isu alam sekitar

Menangani isu penyalahgunaan dadah

Q.

Mengapakah Malaysia melancarkan Dasar Teknologi Hijau negara pada tahun 2009 ?

answer choices

Menggalakkan aktiviti 3R

Mengurangkan aktiviti pembalakan

Mengawal perubahan iklim

Menggalakkan pengunaan tenaga solar

Q.

Anugerah Langkawi berkait dengan .....

answer choices

Kebersihan pulau

Pencemaran udara

Ekosistem

Alam sekitar

Q.

Agenda 21 yang dibentangkan di Sidang Kemuncak Bumi dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia.

answer choices

Betul

Salah

Q.

Protokol Kyoto 1997 dan persidangan alam sekitar Bali 2007 mengalakkan penggunaan tenaga....

answer choices

Pertoleum

Elektrik

Solar

Nuklear

Q.

Antara berikut negara manakah mencadangkan agar benua Antartika ditadbir oleh PBB ?

answer choices

Singapura

Malaysia

Thailand

Indonesia

Q.

Apakah hasrat penubuhan komuniti sosiobudaya ASEAN ?

answer choices

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara negara anggota

Meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan

Meningkatkan intergrasi antara negara anggota

Meningkatkan keselamatan antara negara anggota

Q.

Antara berikut yang manakah bekaitan dengan isu keselamatan makanan ?

answer choices

Kualiti makanan

Pengagihan makanan

Kenaikan harga barangan

Kebuluran

Q.

Apakah faktor yang menyebabkan masalah jerebu ?

answer choices

Letusan gunung berapi

Kemarau

Gempa bumi

Pembakaran terbuka

Q.

Mengapakah Malaysia menandatangani Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara pada tahun 1995 ?

answer choices

Untuk menjaga keselamatan rakyat

Untuk menggelakkan musibah berkaitan tenaga nuklear

Mengeratkan hubungan dengan Jepun

Menjaga keamanan rantau Asia Tenggara

Q.

Apakah tujuan penubuhan SUHAKAM ?

answer choices

Menjaga hak asasi manusia

Melindungi golongan pelarian

Mengatasi masalah pemerdagangan manusia

Membantu mangsa peperangan

Q.

Bagaimanakah matlamat deklalasi Langkawi dapat dicapai?

I Menjadikan destinasi pelancongan

II Melancarkan Dasar Teknologi Hijau

III Memperkenalkan Anugerah Langkawi

IV Menguatkuasa undang- undang

answer choices

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Q.

Perisyitiharan Langkawi sebagai Geopark pada tahun 2006


Mengapakah langkah tersebut dilaksanakan?

answer choices

Mengekalkan kelestarian

melindungi tapak sejarah

meningkatkan kemudahan infrastruktur

meningkatakan pengeluaran makanan negara

Q.

" Agenda 21"

Apakah kepentingan dokumen tersebut?

answer choices

Penamatan konflik dunia

Pemeliharaan alam sekitar

Membantes jenayah antarabangsa

Melindungi penduduk tidak bernegara

Q.

Jerebu di Kuala Lumpur


Bagaimanakah ASEAN mengatasi masalah tersebut?

answer choices

Mengharamkan aktiviti pertanian tradisional

Menutup pintu sempadan antara negara

Meningkatkan teknologi perkilangan

Menandatangani perjanjian

Q.

Perjanijian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara


Apakah kepentingan perjanjian tersebut?

answer choices

Mengurangkan jenayah merentas sempadan

Membangunkan teknologi berasakan nuklear

Memastikan keselamatan dan keamanan serantau

Meningkatkan hubungan dengan negara pengeluar nuklear

Q.

Bagaimanakah tindakan Malaysia dalam memastikan Asia Tengara bebas nuklear?

answer choices

Memastikan perairan negara bebas aktiviti nuklear

Mendesak tindakan ketenteraaan ke atas negara pengeluar nuklear

Memutuskan hubungan diplomatik dengan negara kuasa nuklear

Menutup pintu sempadan negara dari kegiatan berkaitan nuklear

Q.

Malaysia berpandangan PBB gagal berfungsi dengan baik.

Mengapakah keadaan tersebut berlaku?

answer choices

Kelemahan pemimpin kuasa besar

Ketiadaan dana yang mencukupi

Persaingan dengan organisasi lain

Penyalahgunaan kuasa Veto

Q.

Apakah tujuan SUHAKAM dibentuk?

answer choices

Menjaga hak asasi

Memelihara warisan budaya

Menguruskan kem pelarian

Menbedung jenayah warga asing

Q.

Apakah agensi PBB yang menguruskan isu kedatangan pelarian rohingya ke negara kita?

answer choices

WHO

FAO

UNESCO

UNCHR

Q.

Malaysia tidak bersetuju kuasa besar dunia memiliki kuasa veto salam pertubuhan dunia. Apakah alasan Malaysia?

answer choices

Memantapkan pentadbiran pertubuhan

Memudahkan mencapai keputusan

Kurangkan penyalahgunaan kuasa

Mengelakkan konflik antara negara

Q.

Keselamatan makanan


Apakah tindakan ASEAN untuk memastikan keselamatan maknan bagi negara anggota ASEAN?

answer choices

Meningkatkan pengeluaran makanan ASEAN

Menubuhkan United Nations Comitte (UNC)

Membentuk Simpanan Beras kecemasan ASEAN

Menandatangani perjanjian persefahaman ASEAN

Q.

Mengapakah Malaysia bersama ASEAN menubuhkan Rizab Sekuriti Makanan ASEAN?

answer choices

Membentuk simpanan beras kecemasan ASEAN

Mamstikan keselamatan perairan ASEAN terjamin

Q.

"ASEAN Tanpa Jerebu 2020"

Bagaimanakah hasrat tersebut dapat dicapai?

answer choices

Melalui Perjanjian ASEAN berkaitan Pencemaran Jerebu Merentas Sempadan

Menghukum Indonesia yang menyebabkan jerebu melalui pembakaran hutan

Melakukan sekatan ekonomi terhadap negara yang terlibat pembakaran hutan

Semua betul

Q.

Malaysia dan negara ASEAN telah menandatangani Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (SEANWFZ) pada tahun 1995.

Bagaimanakah Malaysia bertindak terhadap perjanjian tersebut?

answer choices

Tidak membenarkan kapal membawa senjata nuklear berlabuh di perairan negara

Tidak membenarkan kapal membawa senjata nuklear mengadakan latihan di perairan negara

Semua betul

Q.

Pilih negara-negara yang mempunyai KUASA VETO dalam Majlis Keselamatan PBB

answer choices

Amerika Syarikat

Arab Saudi

China

Jepun

Q.

Bagaimanakah Malaysia mengatasi masalah Pelarian dan Pendatang Asing Tanpa izin (PATI) di negara ini ?

answer choices

Terlibat dengan UNCHR

Menubuhkan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM)

Hantar ke negara duna ketiga

Halau balik ke negara asal

Quizzes you may like
20 Qs
Selamat Datang Nabi Kekasihku
1.9k plays
10 Qs
六年级历史 传统节庆
2.0k plays
15 Qs
Kuiz Maal Hijrah
761 plays
20 Qs
Bendera Kebangsaan
10.1k plays
15 Qs
Kuiz Kemerdekaan Panitia Matematik
3.7k plays
15 Qs
Kenali Bendera Negara-negara
9.7k plays
8 Qs
Warna
1.2k plays
18 Qs
Riwayat Hidup Nabi
1.6k plays
Why show ads?
Report Ad