Biology

11th

grade

Image

BIOLOGI T5 : BAB 8 BIODIVERSITI

197
plays

25 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Apakah maksud taksonomi?

  kajian tentang cara pemakanan organisma

  kajian berkaitan cara bagaimana sistem organisma berfungsi

  kajian pengelasan, pengecaman dan penamaan organisma

  kajian genetik dan pewarisan dalam organisma

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Antara berikut, yang manakah tidak termasuk dalam sistem enam alam dalam pengelasan organisma?

  Animalia

  Protista

  Eubacteria

  Virus

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Apakah prokariot?

  sejenis sel yang boleh berfotosintesis

  sejenis sel yang tiada membran nukleus dan tiada organel bermembran

  sejenis sel yang mempunyai nukleus dan organel bermembran

  sejenis sel yang boleh mensintesis makanan sendiri

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?