Biology

11th

Image

BIOLOGI T5 : BAB 8 BIODIVERSITI

203

25 questions

 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Apakah maksud taksonomi?

  kajian tentang cara pemakanan organisma

  kajian berkaitan cara bagaimana sistem organisma berfungsi

  kajian pengelasan, pengecaman dan penamaan organisma

  kajian genetik dan pewarisan dalam organisma

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Antara berikut, yang manakah tidak termasuk dalam sistem enam alam dalam pengelasan organisma?

  Animalia

  Protista

  Eubacteria

  Virus

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Apakah prokariot?

  sejenis sel yang boleh berfotosintesis

  sejenis sel yang tiada membran nukleus dan tiada organel bermembran

  sejenis sel yang mempunyai nukleus dan organel bermembran

  sejenis sel yang boleh mensintesis makanan sendiri

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags