QUIZ
Test Economia întreprinderii clasa a IX-a
44 minutes ago by
9 questions
Q.

Actul de vânzare-cumpărare este:

answer choices

a. un proces economic;

b. un proces tehnologic;

c. o operație economică;

d. un fenomen economic

Q.

Resursele economice se referă la:

answer choices

a. atragerea și folosirea resurselor economice rare, pentru a produce bunuri necesare desfășurării activității economice;

b. forma de manifestare la suprafața societății a activităților economice;

c. ansamblul elementelor atrase care sunt efectiv utilizate pentru producerea și obținerea de bunuri materiale și servicii;

d. toate variantele de mai sus;

Q.

Piața reprezintă:

answer choices

a. exclusiv cerere;

b. exclusiv ofertă;

c. locul de întâlnire dintre oferta vânzătorilor și cererea cumpărătorilor;

d. doar cerere sau doar ofertă;

Q.

Denumirea sub care apare o întreprindere din sectorul privat este:

answer choices

a. afacere;

b. agent economic;

c. societate comercială:

d. firmă;

Q.

O grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate, în care asociații înțeleg să pună ceva în comun poartă denumirea de :

answer choices

a. societate comercială;

b. regie autonomă;

c. întreprindere individuală;

d.persoană fizică autorizată;

Q.

Potrivit trăsăturii organizatoric-administrative:

answer choices

a. întreprinderea se organizează și funcționează distinct, având un sediu, o denumire și un obiect de activitate;

b. întreprinderea este organizată și condusă pe principiul rentabilității;

c.întreprinderea funcționează pentru desfășurarea în bune condiții a obiectului de activitate;

d. întreprinderea trebuie să asigure acoperirea cheltuielile de producție și circulație din veniturile proprii;

Q.

Întreprinderea este o unitate economico-socială deoarece:

answer choices

a. întreprinderea se organizează și funcționează distinct, având un sediu, o denumire și un obiect de activitate;

b. întreprinderea dispune de propria structură organizatorică;

c.întreprinderea funcționează pentru desfășurarea în bune condiții a obiectului de activitate;

d. întreprinderea funcționează conform principiului rentabilității;

Q.

Clienții sunt reprezentați de:

answer choices

a. agenții economici cu care intră în competiție orice întreprindere;

b. consumatori, utilizatori industriali, angrosiști, agenții guvernamentale;

c. cei care asigură necesarul de materii prime, echipamente, energie, apă, personal;

d. ajută la distribuirea și vânzarea mărfurilor;

Q.

Micromediul cuprinde:

answer choices

a. furnizorii, intermediarii, clienții, concurenții, organismele publice;

b. mediul natural;

c. mediul juridic;

d. mediul politic;

Quizzes you may like
10 Qs
Crash Course Kids Part(icles) of Your World
1.4k plays
Science - 5th
19 Qs
Matter & Its Changes Vocabulary
1.6k plays
10 Qs
States of Water
2.1k plays
Science - 4th
10 Qs
Matter
12.7k plays
16 Qs
Properties of Matter Vocabulary
16.8k plays
20 Qs
Matter
2.9k plays
10 Qs
Properties of Matter
1.1k plays
10 Qs
Matter Changes
1.4k plays
Why show ads?
Report Ad