Special Education

4th -

5thgrade

Image

tynker lv6

7
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Nhờ lực nào mà chúng ta có thể đứng được trên Trái Đất?

  Lực đẩy

  Trọng lực

  Lực ma sát

 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Công cụ nào giúp thiết kế giao diện và xây dựng game với nhiều Level?

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Khối lệnh nào hỗ trợ các câu lệnh Vật lý trong Tynker?

  Pen

  Motion

  Animation

  Physics

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?