QUIZ
DA Online Sharing Session - Safety
13 minutes ago by
10 questions
Q.

Apakah itu LSR?

answer choices

Suatu prinsip untuk memastikan semua aktiviti dilaksanakan dengan selamat.

Sebarang ketidakpatuhan tidak ditoleransi.

Kegagalan pematuhan boleh menyebabkan kecederaan serius ataupun kematian.

Semua di atas

Q.

Yang manakah di antara berikut BUKAN Peraturan Utama LSR?

answer choices

Wajib ada Permit Kerja yang sah

Pakai Arc Flash Suit semasa menjalankan penyuisan

Dapatkan kebenaran sebelum memasuki ruang terkurung

Asingkan, bumikan dan uji sebelum sentuh

Q.

Siapakah yang boleh menjalankan SQE?

answer choices

Eksekutif TNB

Jurutera Elektrik Kompeten 11kV

Juruteknik Tingkatan Tertinggi

Pegawai Keselamatan & Kesihatan (SHO)

Q.

Berapakah bilangan minimum SQE yang perlu dijalankan oleh jurutera projek DA (E12/E13) setiap bulan?

answer choices

2

4

6

5

Q.

Pilih kenyataan yang BETUL berkenaan dengan SQA

answer choices

Dijalankan oleh OKST kepada pekerja-pekerja kontraktor di bawah jagaannya

Dijalankan oleh juruteknik TNB kepada dirinya sendiri

Dijalankan oleh jurutera TNB kepada pekerja-pekerja kontraktor

Dijalankan oleh juruteknik TNB kepada anggota kerja bawahannya

Q.

Bilakah SQA perlu dilaksanakan?

answer choices

Semasa kerja-kerja dilaksanakan di tapak

Selepas kerja-kerja siap dilaksanakan di tapak

Semasa waktu rehat tengahari

Sebelum kerja-kerja dimulakan di tapak

Q.

Semua perkara-perkara berikut perlu diperiksa semasa CSQA dilaksanakan KECUALI:

answer choices

Kelengkapan Perlindungan Diri (KPD)

Peralatan keselamatan lalu lintas

Peralatan kerja dan peralatan pengujian

Borang Cukai Pendapatan syarikat kontraktor

Q.

Pilih kenyataan yang BETUL berkenaan SQA dan CSQA

answer choices

SQA dilaksanakan oleh OKST/penyelia kontraktor, CSQA dilaksanakan oleh juruteknik TNB

SQA dilaksanakan oleh juruteknik TNB, CSQA dilaksanakan oleh OKST/penyelia kontraktor

Kedua-dua SQA dan CSQA dilaksanakan oleh juruteknik TNB

Kedua SQA dan CSQA dilaksanakan oleh OKST/penyelia kontraktor

Q.

Berapakah sasaran PI bagi setiap anggota kerja TNB pada tahun 2021?

answer choices

6

5

10

2

Q.

Pilih langkah kawalan hazard yang BETUL di tapak kerja

answer choices

Menghadang lubang terbuka dengan barrier tape

Memberi taklimat keselamatan kepada semua anggota kerja semasa Tool Box Talk

Memakai kelengkapan perlindungan diri yang lengkap

Semua di atas

Quizzes you may like
11 Qs
Ancient Egypt Vocabulary
1.7k plays
17 Qs
Pharaohs of Egypt
1.7k plays
World History
20 Qs
Ancient Egyptian Life
2.3k plays
15 Qs
Mummification
1.2k plays
12 Qs
Hatshepsut & Informational Text Elements
2.2k plays
14 Qs
Ancient Egypt and Kush
3.5k plays
10 Qs
The Princess Who Became a King Vocab
1.9k plays
English and Language arts - 6th
10 Qs
Around the World
4.3k plays
Why show ads?
Report Ad