Geography

1st -

12thgrade

Image

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Taburan Penduduk di Malaysia

5
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Faktor faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia merangkumi faktor fizikal, ekonomi, sosial dan governan

  BETUL

  SALAH

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Bentuk muka bumi manakah yang menjadi kawasan tumpuan penduduk / berpenduduk padat?

  Tanah pamah

  Tanah tinggi

  Pinggir laut

  Saliran

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Kenapakah kawasan tanah pamah menjadi kawasan tumpuan penduduk

  Mudah untuk mendapatkan sumber air dan makanan

  Terdapat banyak peluang pekerjaan

  Sesuai untuk pelbagai aktiviti ekonomi dan kawasan petempatan

  Terdedah dengan bencana alam

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?