Professional Development

Quy trình tổ chức GP - Module 2

3
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  1, Tại sao cần tổ chức GP trực tuyến?

  a. Dịch thì tổ chức thôi, hết dịch lại thôi.

  b. Thể hiện đẳng cấp.

  c. Thích thì tổ chức.

  d. Giải pháp tăng doanh số với chi phí thấp.

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  2, Đâu là mục tiêu của 1 GP online?

  a, Giới thiệu về Ngân hàng và Prudential

  b, Tuyên truyền về ý nghĩa của BHNT

  c, Tăng doanh thu bán hàng

  d, a,b,c đều đúng.

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  3, Quy trình tổ chức GP online gồm các giai đoạn nào?

  a, Trước GP

  b, Trong GP

  c, Sau GP

  d, Đây là sự phối hợp nhuần nhuyễn của các team trong cả 3 giai đoạn trước, trong và sau GP.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes