LESSON
Dansurile populare
3 days ago by
18 slides

Dansurile populare

Din România

Q.

Cel mai răspândit dans popular din țară este:

answer choices

Hora

Bătuta

Învârtita

Brâul

Q.

Dansurile populare se deosebesc în funcție de...

answer choices

Numărul participanților

Zona etnofolclorică

Tipul participanților

Caracterul melodico-ritmic

Q.

... este dans popular din zona Maramureșului

answer
Tropotita
Q.

În funcție de tipul participanților dansurile populare sunt de trei feluri:

answer choices

De pereche, de grup, de femei

De femei, individuale, de cerc

De femei, de bărbați și mixte

Q.

Polka sau șchiopul este un dans popular din zona...

answer choices

Bihorului

Maramureșului

Dobrogei

Banatului

Q.

Geamparaua este specifică...

answer
Dobrogei
Q.

Crihalma este un dans de ...

answer
fete
alternatives
grup
Q.

Haidăul este un dans ...

answer choices

de băieți

mixt

de fete

individual

Q.

În funcție de numărul participanților dansurile populare pot fi:

answer choices

individuale

de grup

de perechi

de cerc

de linie

Q.

La dansurile populare de băieți din zona Ardealului, figura specifică este...

answer
bătutul pe picioare
Q.

Sârba este un dans popular întâlnit în ...

answer
Oltenia
alternatives
Muntenia
Moldova
Q.

Măzărica este un joc popular din...

answer choices

Moldova

Banat

Dobrogea

Maramureș

Q.

Călușul este un dans popular specific sărbătorii ...

answer choices

Paștelui

Rusaliilor

Floriilor

Secerișului

Q.

Originea Călușului se află într-un ritual străvechi de ...

answer
fertilitate
Q.

În unele sate din zona Ardealului Călușul se practică ...

answer choices

De Anul Nou

De Paște

De Crăciun

Q.

Hațegana este un dans popular de _________ din sudul Transilvaniei

answer
perechi
Q.

Învârtitul fetei .........este element coregrafic în dansurile de perechi

answer
pe sub mână
Quizzes you may like
18 Qs
Sarcomere
1.7k plays
10 Qs
Integumentary, Skeletal, and Muscular Systems
1.9k plays
20 Qs
Muscular System
2.2k plays
Science - 6th
20 Qs
Skeletal, Muscular, Integumentary
23.0k plays
11 Qs
Micro Bone Anatomy
1.7k plays
20 Qs
Bone Classification
1.4k plays
Biology
19 Qs
The Muscular System
4.6k plays
Science - 7th
11 Qs
Skeletal & Muscular System Vocabulary
1.1k plays
Science - 7th
Why show ads?
Report Ad