Geography

11th

grade

Image

ĐỐ VUI QUỐC GIA

279
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Quốc gia nào có dân số lớn thứ hai trên thế giới?

  Trung Quốc

  Hoa Kì

  Nhật Bản

  Ấn Độ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Quốc gia nào có hình lá phong trên quốc kỳ?

  Austrailia

  Canada

  Hàn Quốc

  Triều Tiên

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Quốc gia nào có người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng?

  LB Nga

  Israel

  Hoa Kì

  Pháp

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?