Geography

10th

grade

Image

ĐC địa

10
plays

62 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Ngành dịch vụ được chia thành 3 nhóm là

  dịch vụ tư nhân, dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ công

  dịch vụ sản xuất, dịch vụ kinh doanh và dịch vụ công

  dịch vụ kinh doanh, dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ công

  dịch vụ tư nhân, dịch vụ kinh doanh và dịch vụ công

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Hoạt động nào sau đây thuộc dịch vụ kinh doanh (dịch vụ sản xuất)

  tài chính, bảo hiểm

  bán buôn, bán lẻ

  y tế, giáo dục

  giáo dục,bảo hiểm

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Phát biểu nào sau đây KHÔNG hoàn toàn đúng với các ngành dịch vụ

  có sự thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất

  sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước

  cho phép khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên

  góp phần phân bố lại dân cư và sản xuất cả nước

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?