QUIZ
Piramida regulată
20 hours ago by
9 questions
Q.

O piramidă triunghiulară regulată are muchia bazei de 4 cm, iar apotema piramidei de 5 cm. Aria laterală este egală cu:

answer choices

60 cm2

30 cm2

40 cm2

80 cm2

Q.

Un tetraedru regulat are muchia de 3 cm. Volumul tetraedrului regulat este egal cu:

answer choices

934\frac{9\sqrt{3}}{4} cm³.

9 cm³.

27 cm³.

924\frac{9\sqrt{2}}{4} cm³.

Q.

O piramidă patrulateră regulată VABCD are aria laterală de 320 cm2 iar apotema piramidei de 10 cm.

Perimetrul bazei este egal cu:

answer choices

64 cm

32 cm

128 cm

16 cm

Q.

O piramidă patrulateră regulată are aria laterală de 320 cm2 iar apotema piramidei de 10 cm. Lungimea laturii bazei este egală cu:

answer choices

8 cm

12 cm

16 cm

24 cm

Q.

Aria laterala a unei piramide hexagonale regulate este 200 cm2 iar aria totală este de 300 cm2. Aria bazei este egală cu:

answer choices

10 cm2

50 cm2

25 cm2

100 cm2

Q.

Volumul unei piramide patrulatere regulate este 500 cm3 iar înălțimea de 15cm. Latura pătratului de la bază este de:

answer choices

10 cm

30 cm

100 cm

25 cm

Q.

O piramida triunghiulară regulată are muchia bazei egală cu 6 cm și volumul egal cu 18 cm2cm^2  . Lungimea înălțimii piramidei este egal cu :

answer choices

 323\sqrt{2}  cm

 232\sqrt{3}  cm

4 cm

 262\sqrt{6}  

Q.

Într-o piramidă patrulateră regulată muchia laterală este egală cu 13 cm iar apotema piramidei este de 12 cm. Aria totală a piramidei este egală cu:

answer choices

240 cm2

250 cm2

160 cm2

340 cm2

Q.

O piramidă triunghiulară regulată are apotema egală cu 6 cm și muchia bazei egală cu 18 cm. Măsura unghiului diedru format de o față laterală cu planul bazei este egal cu :

answer choices

300

450

900

600

Quizzes you may like
18 Qs
Disney
25.8k plays
14 Qs
Indefinite Articles Spanish
7.0k plays
12 Qs
Spain Geography
3.5k plays
10 Qs
Repaso Geografía
1.0k plays
15 Qs
Classroom Objects Spanish
11.7k plays
13 Qs
Números Ordinales
4.8k plays
13 Qs
Uses of the Infinitive
3.9k plays
20 Qs
Anne Frank
10.5k plays
Why show ads?
Report Ad