QUIZ
Bab 8.1 Sistem Pengelasan Organisma
42 minutes ago by
10 questions
Q.

Taksonomi ialah satu bidang biologi yang melibatkan pengelasan, pengecaman dan penamaan organisma mengikut satu sistem yang teratur

answer choices

BETUL

SALAH

Q.

Taksonomi bertujuan untuk menguruskan bahan, maklumat dan data yang dikumpulkan dengan menggunakan satu pendekatan yang sistematik dan teratur untuk memudahkan rujukan dalam komuniti saintifik.

answer choices

BETUL

SALAH

Q.

PENGELASAN TAKSONOMI ADALAH BERDASARKAN PENGELASAN BERIKUT ;

answer choices

HIERAKI TAKSONOMI

PENAMAAN BINOMIAL

PENAMAAN TURUN TEMURUN

KEKUNCI DIKOTOMI

Q.

Semua organisma di dalam dunia dikelaskan kepada enam kumpulan besar yang mengikut sistem enam alam. Antaranya adalah...

answer choices

Archaebacteria

Kulat

Fungi

Plantae

Q.

Organisma-organisma ini dikelaskan ke dalam alam masing-masing berdasarkan kepada ciri-ciri serupa yang boleh diperhatikan, iaitu jenis sel, bilangan sel dan jenis nutrisi. Apakah kategori dalam jenis nutrisi?

answer choices

autotrof dan heterotrof

unisel dan multisel

eukariot dan prokariot

berkayu dan tidak berkayu

Q.

 Prokariot  Organisma unisel  Autotrof atau heterotrof

Pernyataan berikut merupakan ciri-ciri bagi;

answer choices

Protista

Fungi

Plantae

Archaebacteria

Q.

 Eukariot  Organisma unisel atau multisel  Autotrof atau heterotrof

Pernyataan yang berikut adalah ciri-ciri bagi ;

answer choices

Fungi

Protista

Eubacteria

Archaebacteria

Q.

Gambar di atas adalah satu contoh tumbuhan yang berada dalam alam....

answer choices

Animalia

Archaebacteria

Fungi

Protista

Q.

Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai alam Archaebacteria kecuali..

answer choices

Habitatnya di kawasan yang sangat panas, berasid, masin atau di persekitaran anaerob

Merupakan bakteria sebenar

Merupakan bakteria primitif

Mempunyai dinding sel yang tidak mempunyai peptidoglikan

Q.

Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai eubacteria kecuali..

answer choices

Merupakan organisma prokariot

Merupakan organisma unisel, biasanya sel-sel bakteria terhimpun untuk membentuk koloni

Merupakan bakteria sebenar

Merupakan bakteria primitif

Quizzes you may like
15 Qs
Encyclopedia Brown Salamander
1.2k plays
English and Language Arts - 4th
10 Qs
Compare and Contrast
12.8k plays
16 Qs
Weird Friends
1.1k plays
Other
18 Qs
Amphibians
2.0k plays
20 Qs
Compare and Contrast
3.6k plays
English and Language arts - 7th
10 Qs
Vertebrates
2.7k plays
18 Qs
Endangered Animals
1.3k plays
16 Qs
Vertebrate Classification
2.7k plays
Why show ads?
Report Ad