Business

Image

PN T4 Visi, Misi dan Objektif Perniagaan

2
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Yang manakah Visi?

  fokus dan perancangan jangka masa panjang

  pernyataan ringkas yang menjelaskan tujuan

  satu ketetapan dalam melakukan aktiviti perniagaan

  pembentukan maklumat yang lebih khusus

 • 2. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Pilih 2 pernyataan yang betul berkenaan misi.

  fokus dan perancangan jangka masa panjang

  pernyataan ringkas yang menjelaskan tujuan

  satu ketetapan dalam melakukan aktiviti perniagaan

  pembentukan maklumat yang lebih khusus

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Yang manakah objektif?

  fokus dan perancangan jangka masa panjang

  pernyataan ringkas yang menjelaskan tujuan

  satu ketetapan dalam melakukan aktiviti perniagaan

  pembentukan maklumat yang lebih khusus

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes