QUIZ
六年级历史 传统节庆
an hour ago by
10 questions
Q.

以下哪项不是马来西亚的主要节日?

Antara berikut, yang manakah bukan perayaan utama di Malaysia?

answer choices

开斋节 Hari Raya Aidilfitri

圣诞节 Hari Krismas

卫塞节 Hari Wesak

屠妖节 Deepavali

Q.

选出图片的节日。Pilih perayaan gambar tersebut.

answer choices

农历新年 Tahun Baru Cina

开斋节 Hari Raya Aidilfitri

嘉华节 Hari Gawai

屠妖节 Deepavali

Q.

选出图片的节日。Pilih perayaan gambar tersebut.

answer choices

开斋节 Hari Raya Aidilfitri

丰收节 Tadau Kaamatan

嘉华节 Hari Gawai

圣诞节 Hari Kirdmas

Q.

选出图片的节日。Pilih perayaan gambar tersebut.

answer choices

卫塞节 Hari Wesak

农历新年 Tahun Baru Cina

屠妖节 Deepavali

丰收节 Tadau Kaamatan

Q.

选出图片的节日。Pilih perayaan gambar tersebut.

answer choices

圣诞节 Hari Krismas

卫塞节 Hari Wesak

屠妖节 Deepavali

丰收节 Tadau Kaamatan

Q.

海神节是____________种族文化性质的节日.

Sad Pedro merupakan perayaan kebudayaan masyarakat___________.

answer choices

泰裔社群 Siam

葡萄牙裔社群 Masyarakat Portugis Di Melaka

伊班族 Masyarakat Iban

华人 Masyarakat Cina

Q.

为什么我们要庆祝传统节日?

Mengapakah kita menyambut perayaan Malaysia?

answer choices

为了宗教需求 Memenuhi tuntutan agama

纪念重要事件 Memperingati peristiwa penting

传承文化 Mengekalkan budaya yang diwarisi

以上全部皆是 Semua jawapan di atas.

Q.

以下哪项不是宗教节日?

Antara berikut, manakah yang bukan perayaan agama dan kepercayaan di Malaysia?

answer choices

哈芝节 Hari Raya Aidiladha

卫塞节 Hari Wesak

嘉华节 Hari Gawai

大宝森节 Thaipusam

Q.

我们家里装饰了圣诞树,准备庆祝 _ 。

Kita telah menghiasi pokok Krismas di rumah, bersedia untuk meraikan ________.

answer choices

农历新年 Tahun Baru Cina

圣诞节 Hari Krismas

屠妖节 Deepavali

Q.

哪项是传承传统节日的重要性?

Yang manakah pentingnya mewarisi perayaan tradisional?

answer choices

增添人生的乐趣 Menambah kegembiraan hidup

延续我国世代相传的优秀文化 Mengekalkan budaya Malaysia yang diwarisi

人民拥有幸福安康的生活 Kehidupan rakyat aman

Quizzes you may like
13 Qs
South America Capitals!
4.0k plays
20 Qs
Spanish Countries and Capitals
2.2k plays
20 Qs
The Flags of Spanish
29.1k plays
19 Qs
Mexico, Caribbean, Central America
4.4k plays
20 Qs
Capital Cities
3.5k plays
13 Qs
Asian Countries
30.5k plays
15 Qs
The Alchemist Part One
1.5k plays
English and Language Arts - 10th
10 Qs
Popular Toys in Other Countries
3.3k plays
Other
Why show ads?
Report Ad