Fun, World Languages, Education

5th -

9thgrade

Image

PHÓNG TỪ

20
plays

21 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Phó từ là gì?

  Là những từ chuyên đi kèm với động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ .

  Là những từ chuyên đi kèm phụ sau danh từ, bổ sung ý nghĩa cho danh từ

  Là những từ có chức năng như thành phần trung tâm của cụm từ danh từ

  Là những từ có chức năng như phụ ngữ của câu.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu nào dưới đây có sử dụng phó từ?

  Mùa hè sắp đến gần

  Mặt em bé tròn như trăng rằm

  Da chị ấy mịn như nhung

  Chân anh ta dài lêu nghêu.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Phó từ đứng sau động từ thường bổ sung ý nghĩa về?

  Mức độ

  Khả năng

  Kết quả và hướng

  Mức độ, khả năng, kết quả và hướng

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?