Physics

5th

grade

Image

Ôn tập vật lý 9

1
play

6 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Thiết bị biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng vô ích là

  mỏ hàn điện

  ấm điện.

  bàn là

  quạt điện

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Thiết bị biến đổi điện năng thành nhiệt năng có ích là

  tàu điện

  máy sấy tóc.

  quạt điện.

  máy khoan điện

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có chiều dài 20cm và điện trở 5 Ω. Dây thứ hai có điện trở 8 Ω. Chiều dài dây thứ hai là

  32 cm

  12,5 cm

  2 cm

  23 cm

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?