World Languages, Science, Life Skills

Professional Development

grade

Image

Outcubator's Quiz game

22
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Đâu là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới?

  Trung Quốc

  Nga

  Mỹ

  Canada

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, tổng cộng nước ta đã bao nhiêu lần chiến thắng quân Nguyên - Mông?

  1 lần

  3 lần

  4 lần

  Không có đáp án đúng

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Hãy tích vào ô có tên các loài cá nước ngọt

  Cá trích

  Cá cam

  Cá chép

  Cá mú

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?