QUIZ
Երկրաչափություն 7-1
3 months ago by
9 questions
Q.

Երկրաչափության մեջ ինչ տառերով են նշանակվում կետերը

answer choices

լատիներեն մեծատառերով

լատիներեն փոքրատառերով

հայերեն մեծատառերով

անգլերեն մեծատառերով

Q.

Ինչպես է երկրաչափության մեջ գրառվում A և B կետերը գտնվում են a ուղղի վրա, իսկ C կետը չի գտնվում a ուղղի վրա

answer choices

 \in  a,   B \in  a,  C \in  a

A , B \in  a,  C \notin  a

 \notin  a,   B \notin  a,  C \in  a

Q.

Քանի ընդհանուր կետ կարող են ունենալ երկու ուղիղները

answer choices

մեկ

մեկ կամ երկու

մեկ կամ ընդհանուր կետ չունեն

այլ պատասխան

Q.

Արդյոք հնարավոր է գտնել երեք ուղիղներ, որոնք ունենան մեկ ընդհանուր կետ

answer choices

այո

ոչ

Q.

Ընտրել ճիշտ պատասխանները

answer choices

C,D \in b F,M \notin b

C,D \in b, F \notin b

C, D, M \in b, F \notin b

Q.

Քանի հատված կա նկարում

answer choices

մեկ

երկու

երեք

չորս

Q.

Երկրաչափության այն պնդումը, որը կարիք ունի ապացուցման, անվանում ենք

answer choices

թեորեմ

սահմանում

աքսիոմ

ապացույց

Q.

Երկրաչափության հիմնական հասկացությունների չէ

answer choices

կետ

ուղիղ

հարթություն

հատված

Q.

Պնդումներից, որը աքսիոմ չէ

answer choices

Ցանկացած երկու կետով անցնում է միայն մեկ ուղիղ

ՈՒղղի վրա գտնվող երեք կետերից միայն մեկն է գտնվում նրանց երկուսի միջև

Հարթության յուրաքանչյուր ուղիղ այդ հարթությունը տրոհում է երկու կիսահարթությունների

Ուղղի այն մասը․ որը գտնվում է երկու կետերի միջև անվանում են հատված։

Quizzes you may like
10 Qs
Activity: Dividing Whole Number by Decimal Number
1.3k plays
10 Qs
الضمائر المنفصلة
3.0k plays
10 Qs
كتابة كلمات
1.9k plays
10 Qs
Simplifying Rational Expressions
15.7k plays
10 Qs
Itqan Menambah Berkat
1.6k plays
20 Qs
العامل المشترك الاكبر
2.0k plays
20 Qs
Kuis Matriks
3.5k plays
14 Qs
Distributive Property & Like Terms I
4.0k plays
Why show ads?
Report Ad