QUIZ
Repàs de sintaxi catalana
21 minutes ago by
14 questions
Q.

A l'oració "M'encanten els macarrons", "els macarrons" fa la funció de...

answer choices

Subjecte.

CD.

CI.

Atribut.

Q.

A l'oració "No li vaig dir res...", el pronom feble "li" fa la funció de...

answer choices

Complement directe (CD).

Complement indirecte (CI).

Complement circumstancial (CC).

Complement de règim verbal (CRV).

Q.

Només poden tenir un complement Atribut el verbs...

answer choices

Transitius.

Inacusatius.

Copulatius.

Inergatius.

Q.

El sintagma "immediatament" a l'oració "Vine aquí immediatament"...

answer choices

És un sintagma adverbial (Argument).

És un sintagma adjectival (Adjunt).

És un sintagma adverbial (Adjunt).

És un sintagma adjectival (Argument).

Q.

A l'oració "La graduació va ser organitzada pels alumnes de 4t", "pels alumnes de 4t" és...

answer choices

Complement agent.

Subjecte.

Complement predicatiu.

Complement directe (CD).

Q.

Ser, estar i semblar són tots verbs...

answer choices

Quasicopulatius.

Copulatius.

Predicatius.

Totes són certes.

Q.

A l'oració "No ens en recordem", el pronom "en" fa la funció de...

answer choices

Complement del nom (CN).

Complement de Règim Verbal (CRV).

Complement predicatiu.

Complement directe (CD).

Q.

A l'oració "La Marta porta pantalons blaus", el sintagma "blaus"...

answer choices

És un sintagma adjectival i fa la funció de CN de "pantalons", però també de Complement predicatiu del verb "portar".

És un sintagma adjetival i fa la funció de CN de "pantalons".

És un sintagma adverbial i fa la funció de Complement circumstancial de manera (CCM).

És un sintagma adverbial i fa la funció de Complement predicatiu.

Q.

A l'oració "Anirem tots junts", el subjecte elíptic és...

answer choices

Jo.

Ell/a.

Vosaltres.

Nosaltres.

Q.

A l'oració "Els alumnes de 2nC, que són molt llestos, aniran demà al teatre", "que són molt llestos" és una...

answer choices

Oració subordinada de relatiu especificativa.

Oració subordinada de relatiu explicativa.

Oració subordinada substantiva.

Oració subordinada adverbial.

Q.

El Complement de Règim Verbal (CRV) és un complement que...

answer choices

És opcional i està introduït per una preposició que regeix el verb.

És obligatori i porta una preposició que està seleccionada pel verb.

És un adjunt i no porta preposició.

És un argument, però no està introduït per cap preposició.

Q.

Quina d'aquestes oracions és impersonal?

answer choices

Demà plourà.

Sou molt pesats!

Volem més pastís.

L'arbre ja no tenia fulles.

Q.

A l'oració "No volia que vinguessis", "que vinguessis" és...

answer choices

Una oració subordinada substantiva amb funció de CD.

Una oració subordinada adjectival amb funció de CD.

Una oració subordinada adjectival amb funció de CN.

Una oració subordinada adverbial amb funció de CCLloc.

Q.

L'afirmació "Totes les oracions en català tenen subjecte" és certa o falsa? Argumenta la teva resposta amb diversos exemples d'oracions.

Quizzes you may like
10 Qs
The Structure of the Universe
20.9k plays
17 Qs
Earth, Moon and Beyond
1.4k plays
20 Qs
Life Cycle of A Star
1.9k plays
20 Qs
Hertzsprung Russell Diagram
2.7k plays
15 Qs
Characteristics of Stars
3.4k plays
15 Qs
Big Bang Theory & Redshift
1.3k plays
Science - 8th
13 Qs
Galaxies
9.7k plays
10 Qs
Galaxies
2.7k plays
Why show ads?
Report Ad