World Languages

3rd

grade

Image

PRACTICE

5
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại?

  Nhà ảo thuật

  Bác sĩ

  Diễn viên

  Ca sĩ

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Câu văn nào dưới đây có chứa hình ảnh so sánh?

  Bác Cú Mèo đi kiếm ăn khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ.

  Tiếng ve kêu như một bản giao hưởng của mùa hạ.

  Chị Lan làm lụng chăm chỉ để giúp đỡ mẹ.

  Trời trông như là sắp mưa.

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Từ nào dưới đây chỉ hoạt động nghệ thuật?

  Ca sĩ

  Rạp xiếc

  Đóng kịch

  Chữa bệnh

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?