QUIZ
SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 6.2
41 minutes ago by
12 questions
Q.

Apakah badan tertinggi dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di Athens?

answer choices

Majlis

Majistret

Juri

Dewan Perhimpunan

Q.

Tiga badan yang membantu Dewan Perhimpunan ialah..

answer choices

Hakim

Juri

Majlis

Majistret

Q.

Dewan Perhimpunan juga berfungsi sebagai.................... orang awam.

answer
mahkamah
Q.

Keanggotaan Dewan Perhimpunan terdiri daripada

answer choices

warganegara lelaki Athens

pegang jawatan 6 bulan- 1 tahun

bersidang 3 kali sebulan

tiada kaitan semuanya

Q.

Berikut adalah fungsi Dewan Perhimpunan kecuali...

answer choices

membuat deklarasi peperangan

menerima duta dari negara asing

menggubal undang-undang

menerapkan disiplin ketenteraan

Q.

Pilih tiga perkara yang betul berkenaan Majlis

answer choices

Ahli dilantik oleh Dewan Perhimpunan

dianggotai sepuluh Jeneral

memilih pengerusi ketika bersidang

terdiri 500 orang ahli

Q.

Melaksanakan dasar-dasar yang telah diputuskan oleh Majlis serta menguruskan hal ehwal pendidikan dan percukaian merupakan Fungsi ...............................

answer
Majistret
Q.

Pilih dua fungsi Juri.

answer choices

pemutus kepada sesuatu kes

merupakan kakitangan kerajaan

mengendalikan jabatan kerajaan

kuasa pengadilan dalam tangan warganegara

Q.

Di Sparta, sistem pemerintahan dan pentadibiran bersifat ...........................................

answer
monarki terhad
Q.

Kedua-dua raja dalam pentadbiran Sparta datang dari keluarga......... (pilih 2)

answer choices

Agiads

Agora

Eurypontids

Ephors

Q.

Sparta boleh dikategorikan sebagai kerajaan..........

answer
ketenteraan
Q.

Antara berikut merupakan aspek yang ditekankan dalam pentadbiran Sparta (pilih 2)

answer choices

disiplin

demokrasi

taat setia

kebebasan

Quizzes you may like
19 Qs
Mexico, Caribbean, Central America
4.4k plays
15 Qs
The Alchemist Part One
1.5k plays
English and Language Arts - 10th
13 Qs
South America Capitals!
3.9k plays
13 Qs
Asian Countries
30.4k plays
20 Qs
World Capitals
7.9k plays
20 Qs
Countries and Capitals
6.6k plays
12 Qs
Flags
8.4k plays
20 Qs
General Knowledge
7.9k plays
Why show ads?
Report Ad