QUIZ
Ulangkaji Sirah tahun 4
a day ago by
100 questions
Q.

Dimanakah Darul Nadwah

answer choices

Makkah

Madinah

Malaysia

Yaman

Q.

Siapakah yang mencadangkan untuk membunuh Rasulullah?

answer choices

Saidina Ali

Abu Bakar

Abu Lahab

Abu Jahal

Q.

Dimanakah terletaknya Madinah?

answer choices

Mesir

Tanah Arab

Turkey

Tibet

Q.

Siapakah yang mengarahkan untuk membunuh Rasulullah?

answer choices

Pemuda dari Madinah

Orang tua kota makkah

Pemuda daripada pelbagai qabilah

Orang arab badwi

Q.

Apakah tujuan asas hijrah?

answer choices

Menyelamatkan Islam dan Rasulullah

Menyelamatkan diri dan ahli keluarga

Menyelamatkan iman dan diri sendiri

Menyelamatkan iman dan Islam

Q.

Apakah Nama Malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah?

answer choices

Jibril

Malik

Munkar

Ridhwan

Q.

Siapakah sahabat karib Rasulullah?

answer choices

Abu Jahal

Abu Bakar

Bilal bin Rabah

Abu Sufyan

Q.

Kemanakah Rasulullah berhijrah?

answer choices

Yaman

Syam

Madinah

Makkah

Q.

Apakah binatang yang ditunggang Rasulullah & Abu Bakar ke tempat persembunyian?

answer choices

Unta

Kuda

Keldai

Naga

Q.

Siapakah nama penunjuk jalan dipadang pasir semasa hijrah?

answer choices

Abdullah bin Abu Bakar

Utsman Affan

Abdullah bin Uraiqith

Ammar bin Yasir

Q.

Siapakah yang tidur di katil Rasulullah?

answer choices

Alisan

Ali

Alikah

Atikah

Q.

Ali diperintahkan hijrah selepas _________

answer choices

Makan malam

Mandi

Bangun tidur

Memulangkan barang penduduk Quraish

Q.

Apakah gelaran orang Quraish berikan kepada Rasulullah?

answer choices

al-Hurairah

al-Furqan

al-Faruq

al-Amiin

Q.

Bilakah pemuda Quraish diarahkan untuk membunuh Rasulullah?

answer choices

Ketika Rasulullah makan

Ketika Rasulullah keluar rumah

Ketika Rasulullah solat

Ketika Rasulullah bangun tidur

Q.

Apakah nama selimut Rasulullah?

answer choices

Hadhrami

Humaira

Hamra'

Huwaira'

Q.

Apakah nama surah yang dibaca Rasulullah sebelum keluar rumah?

answer choices

Baqarah

Luqman

Yaasin

Ikhlas

Q.

Ayat keberapakah Rasulullah berhenti baca dan keluar dari rumah?

answer choices

ayat 1

ayat 5

ayat 6

ayat 9

Q.

Apakah perasaan orang Quraish apabila mengetahui Ali tidur di tempat Rasulullah?

answer choices

Sedih

Terkejut

Gembira

Buat tak tahu

Q.

Kemanakah arah Rasulullah dan Abu Bakar bergerak ke tempat persembunyian?

answer choices

Selatan

TImur

Utara

Barat

Q.

Apakah nama tempat persembunyian Rasulullah?

answer choices

Gua Timbun

Gua Tsar

Gua Tsur

Gua Niah

Q.

Apakah bantuan yang Allah berikan semasa bersembunyi di Gua Tsur

answer choices

Merpati dan kucing

Kucing dan labah-laah

Merpati dan semut

Merpati dan labah-labah

Q.

Siapakah yang mengaburi kesan tapak kaki Rasulullah dan Abu Bakar?

answer choices

Amir bin Ziyad

Amir bin Fuhairah

Ammar bin Yasir

Ahmad bin Abdullah

Q.

Siapakah yang memberi berita perkembangan kepada Rasulullah di Gua Tsur?

answer choices

Abdullah bin Abu Bakar

Asma binti Abu Bakar

Abdullah bin Abdul Muthalib

Abdullah bin Abbas

Q.

Siapakah yang memberi makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar ketika bersembunyi?

answer choices

Abdullah bin Abbas

Asma binti Abu Bakar

Amir bin Malik

Ammar bin Yasir

Q.

Berapakah tawaran hadiah yang diberikah pembesar Quraish bagi yang berjaya membunuh Rasulullah?

answer choices

10 ekor unta

1 ekor unta

1000 ekot unta

100 ekor unta

Q.

Siapakah yang menerima tawaran tersebut?

answer choices

Sarqah bin Malik

Abdullah bin Malik

Suraqah bin Malik

Ammar bin Abdullah

Q.

Apakah yang ditunggangi Suraqah untuk menuju ke tempat Rasulullah?

answer choices

Unta

Keldai

Kuda

Burung unta

Q.

Berapa kalikah kudanya jatuh?

answer choices

4 kali

3 kali

5 kali

1000 kali

Q.

Apakah perasaan Suraqah apabila kudanya jatuh berkali-kali?

answer choices

Takut

RIsau

Menangis

Ketawa

Q.

Adakah Rasulullah membantu Suraqah ketika terjatuh beberapa kali?

answer choices

Tak tahu

Mungkin

Tidak

Ya

Q.

Adakah Suraqah memeluk islam selepas dibantu Rasulullah?

answer choices

Ya

Tidak

Q.

Dimanakah Rasulullah membina tapak masjid pertama?

answer choices

Makkah

Madinah

Quba

Palestine

Q.

Apakah hari Rasulullah memasuki Madinah?

answer choices

Rabu

Sabtu

Khamis

Jumaat

Q.

Berapa ramai orang yang menjemput Rasulullah dan Abu Bakar di Quba?

answer choices

Lebih kurang 150 orang

Lebih kurang 50 orang

Lebih kurang 100 orang

Lebih kurang 1000 orang

Q.

Apakah nama bani yang mengawal Rasulullah ke Madinah?

answer choices

Aus dan Khazraj

Nadhir

Aus

Khazraj

Q.

Apakah suasana ketika Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Madinah?

answer choices

Sedih

Meriah

Marah

Tidak suka

Q.

Apakah nama unta Rasulullah?

answer choices

Qudrah

Quswa'

Qadar

Qasih

Q.

Dimanakah unta Rasulullah berhenti?

answer choices

Kawasan bani Aus

Kawasan bani Malik

Kawasan bani Khazraj

Kawasan bani Nadhir

Q.

Rasulullah meminta sahabat membina ___________________ di tempat untanya berhenti

answer choices

Masjid

Hotel

Rumah dan kedai

Masjid dan rumah baginda

Q.

________________ menjemput ke rumahnya dan menyediakan bahagian atas untuk Rasulullah

answer choices

Abu Ayyub Khalid al-Ansori

Zaid bin Harithah

Abdullah bin Ubai

Abdullah bin Zaid

Q.

Rasulullah menolak untuk menetap di bahagian atas rumah Abu Ayyub, lalu dimanakah Rasulullah menetap?

answer choices

Bilik kecil

Bawah

Rumah Sahabat lain

Di bawah pohon kurma

Q.

Mengapakah Rasulullah memilih bahagian bawah rumah Abu Ayyub?

answer choices

Memudahkan orang datang berjumpanya

Saja minta

Q.

Apakah maksud kaum Ansor

answer choices

Penduduk asal Madinah

Orang asli Yaman

Penduduk Syam

Penduduk Makkah

Q.

Apakah maksud Muhajirin?

answer choices

Penduduk asal Madinah

Bani Nadhir

Bani Aus

Penduduk Makkah yang berhijrah dari Makkah ke Madinah

Q.

Apakah dasar persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor?

answer choices

Ketakutan

Kebencian

Aqidah dan kasih sayang

Falsafah dan Aqidah

Q.

Apakah sikap kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin?

answer choices

Biarkan sahaja kaum Muhajirin

Utamakan kepentingan Muhajirin

Membunuh kaum Muhajirin

Berdendam dengan kaum Muhajirin

Q.

Apakah ketetapan yang diasaskan oleh Rasulullah ke atas persaudaraan Ansor dan Muhajirin?

answer choices

Golongan kaya mesti menindas golongan miskin

Mesti tidak taat kepada Rasulullah

Mesti membunuh sesama mereka

Golongan miskin mestilah dibantu dengan penuh ihsan

Q.

Mengapakah Rasulullah membuat perjanjian dengan Yahudi?

answer choices

Kerana mereka patuh dengan arahan Rasulullah

Kerana mereka banyak melakukan kerosakan

Kerana mereka dengki dengan orang Quraish Makkah

Kerana mereka suka kepada Rasulullah

Q.

Apakah isi perjanjian Rasulullah dan kaum Yahudi Madinah?

answer choices

Orang Yahudi diberi kebebasan beragama

Orang Yahudi dihalau dari Madinah

Orang Yahudi bebas membunuh sesiapa sahaja

Orang Yahudi tidak boleh keluar daripada rumah

Q.

Apakah maksud peperangan dalam Islam?

answer choices

Untuk saja-saja

Untuk mempertahankan diri dan keluarga

Untuk mempertahankan diri dan bintang ternakan

Untuk mempertahankan diri dan aqidah

Q.

Apakah punca berlakunya peperangan badar?

answer choices

Orang yahudi menyerang Madinah

Pembesar Quraish menjual harta orang islam tanpa izin

Orang Mesir menyerang Madinah

Pembesar Rom tak berpuas hati dengan penyebaran Islam

Q.

Siapakah ketua tentera Quraish dalam peperangan badar?

answer choices

Abu Jahal

Abu Sufyan

Abu Lahab

Abu Tholib

Q.

Berapakah jumlah tentera Quraish dalam peperangan badar?

answer choices

100

1000

1100

2000

Q.

Siapakah ketua tentera Islam dalam peperangan badar?

answer choices

Hamzah

Umar

Rasulullah

Abu Bakar

Q.

Berapakah bilangan tentera Islam dalam peperangan badar?

answer choices

2000

300

400

313

Q.

"Rasulullah memilih kawasan yang mempunyai sumber air"


Kenyataan ini adalah hasil cadangan daripada sahabat bernama ________________ yang berpengalaman dengan lembah badar

answer choices

Hurairah

Hajar

Hajjaj

Habbab

Q.

Peperangan badar merupakan peperangan ____________ dalam Islam

answer choices

Kelima

Kedua

Pertama

Ketiga

Q.

Bilakah peperangan badar berlaku?

answer choices

15 Ramadhan

17 Ramadhan

30 Ramadhan

1 Ramadhan

Q.

Apakah bantuan yang Allah berikan ketika perang badar berlangsung?

answer choices

Malaikat

Burung Ababil

Hujan panas

Angin kencang

Q.

Berikut merupakan keputusan peperangan badar, kecuali ...

answer choices

70 orang Quraish di tawan

14 orang mati syahid

Tentera Islam menang

Kaum Quraish menang besar

Q.

Apakah punca berlaku peperangan Uhud?

answer choices

Suka suki nak perang lagi

Balas dendam atas kematian Abu Jahal dan pemimpin lain

Mahu tambah harta lagi

Ingin menambah kenalan

Q.

Siapakah ketua tentera Quraish dalam peperangan uhud?

answer choices

Abu Tholib

Abu Jahal

Abu Sufyan

Abu Bakar

Q.

Berapakah bilangan tentera Quraish dalam peperangan uhud?

answer choices

6000

1000

300

3000

Q.

Siapakah ketua tentera Islam dalam peperangan uhud?

answer choices

Ammar bin Yasir

Ali Abi Tholib

Hamzah

Rasulullah

Q.

Berapakah bilangan tentera Islam dalam peperangan uhud?

answer choices

100

10000

1000

10

Q.

Dimanakah berlakunya perang Uhud?

answer choices

Lembah badar

Bukit uhud

Makkah

Thoif

Q.

Siapakah orang munafik yang pulang ke Madinah dan tidak sertai perang?

answer choices

Abdullah bin Ubai

Abdullah bin Abdul Mutholib

Jaafar bin Abdullah

Salman al-Farisi

Q.

Bilakah berlakunya peperangan uhud?

answer choices

15 Syawal

28 Syawal

10 Syawal

15 Zulhijah

Q.

Siapakah ketua pemanah tentera Islam dalam peperang uhud?

answer choices

Zubair al-Awwam

Zaid bin Haritsah

Abdullah bin Zubair

Bilal bin Rabah

Q.

Apakah sebab kekalahan tentera Islam dalam peperangan Uhud?

answer choices

Tidak patuh pada arahan

Patuh pada arahan

Tidur atas bukit

Makan-makan atas bukit

Q.

Apakah tugas tentera Khalid al-Walid dalam peperangan uhud?

answer choices

Menyerang tentera Islam dari hadapan

Menyerang hendap tentera Islam dari belakang

Menyerang tentera islam dari atas

Menyerang Hamzah

Q.

Siapakah yang membunuh Hamzah dalam peperangan uhud?

answer choices

Abu Jahal

Hercules

Aristotle

Wahsyi

Q.

Apakah yang berlaku kepada Rasulullah dalam peperangan Uhud?

answer choices

Tidak tahu

Tidak cedera

Cedera sikit sahaja

Cedera teruk

Q.

Apakah keputusan peperangan uhud?

answer choices

70 tentera Quraish di tawan

70 tentera Islam mati syahid

Bilal bin Rabah mati syahid

Tentera Islam menang peperangan uhud

Q.

Siapakah nabi-nabi Ulul Azmi?

answer choices

Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Musa

Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa

Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Adam

Nabi Ilyas, Nabi Khidir, Nabi Samuel

Q.

Manakah bukan nama Tuhan pada zaman Nabi Nuh?

answer choices

Ya'uq

Suwa'a

Wadda'

Bala

Q.

____________ dan ____________ terhadap golongan yang lemah meningkat

answer choices

Penindasan dan kezaliman

Pemurah dan kasih sayang

Kebaikan dan keikhlasan

Keadilan dan Ketegasan

Q.

Daya pemikiran manusia bertambah ________ dan kehidupan manusia menjadi jumud dan derita

answer choices

Sederhana

Positif

Kuat

Lemah

Q.

_____________ menghalang manusia mendapat hidayah daripada Allah

answer choices

Kesenangan

Kejahatan

Syirik

Kasih sayang

Q.

Pembesar mula ____________ nabi Nuh dan orang-orang yang beriman

answer choices

Mengasihani

Memusuhi

Berkawan

Menolak

Q.

Berapa lamakah nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya?

answer choices

850 tahun

1000 tahun

900 tahun

950 tahun

Q.

Allah memerintahkan nabi Nuh untuk membina ____________ dengan panduan dan pengawasan daripada Allah

answer choices

Bahtera/Kapal

Lori

Kereta

Kapal terbang

Q.

Semasa pembinaan bahtera, orang-orang kafir sentiasa _______________ nabi Nuh dan pengikutnya

answer choices

Membantu

Mempersendakan

Memberi semangat

Membuat tidak tahu

Q.

Orang yang beriman dan haiwan secara berpasangan _____________ bahtera tersebut

answer choices

Mengagumi

Menuruni

Melihat

Menaiki

Q.

Mengapakah Allah menegur nabi Nuh ketika banjir besar tersebut?

answer choices

Terlupa naik bahtera

Membunuh binatang

Mengajak anaknya menaiki bahtera

Membocorkan bahtera

Q.

Dimanakah bahtera tersebut berlabuh/berhenti?

answer choices

Bukit Juudi

Gunung Kinabalu

Gunung Ledang

Bukit Thur

Q.

Apakah kelebihan Nabi Ibrahim?

answer choices

Tidak sabar

Taat kepada agamanya

Tidak sopan dalam berkata-kata

Suka bermain-main

Q.

Apakah maksud khalil Allah?

answer choices

Kekasih Allah

Pembantu Allah

Rakan Allah

Anak Allah

Q.

Nabi Ibrahim adalah bapa kepada segala ______________

answer choices

Tauhid

Manusia

Rasul

Kejahatan

Q.

Siapakah nama ayah nabi Ibrahim?

answer choices

Azam

Azar

Azmi

Azlan

Q.

Apakah penegasan nabi Ibrahim kepada ayahnya?

answer choices

Mendoakan kampungnya ditimpa azab

Mendoakan ayahnya ditimpa azab

Akan pergi sekejap sahaja untuk mengambil air

Mendoakan keampunan kepada ayahnya

Q.

Apakah perbuatan nabi Ibrahim yang membuatkan raja Namrud marah kepadanya?

answer choices

Membunuh ayahnya

Menghancurkan berhala

Menghancurkan rumah raja

Membakar kampungnya

Q.

Adakah Allah membantu meredakan panas api?

answer choices

Tidak

Ya

Q.

Adakah nabi Ibrahim selamat daripada terbakar?

answer choices

Mungkin

Tidak

Ya

Tak pasti

Q.

Nabi Ibrahim menegaskan bahwa tiada _________ yang layak disembah selain Allah

answer choices

Berhala

Tuhan

Patung

Cakrawala

Q.

Siapakah nama isteri pertama nabi Ibrahim?

answer choices

Afwa

Aisyah

Suwaibah

Sarah

Q.

Siapakah nama isteri kedua nabi Ibrahim?

answer choices

Humaira

Hajar

Huwaida

Hasnah

Q.

Siapakah nama anak pertama nabi Ibrahim?

answer choices

Nabi Ismail

Nabi Syuib

Nabi Isa

Nabi Ishak

Q.

Siapakah nama anak kedua nabi Ibrahim?

answer choices

Nabi Yunus

Nabi Yusuf

Nabi Musa

Nabi Ishak

Q.

Apakah peristiwa agong antara nabi Ibrahim dan nabi Ismail

answer choices

Tiada apa-apa yang berlaku

Nabi Ibrahim sanggup berkorban anaknya demi menuruti perintah Allah

Nabi ibrahim berlari di antara sofa dan marwa

Nabi Ismail menyembelih nabi Ibrahim

Quizzes you may like
11 Qs
Sejarah Malaysia
2.7k plays
12 Qs
Kata Tanya 疑问句
2.8k plays
20 Qs
Bendera Kebangsaan
5.1k plays
15 Qs
Ustman Bin Affan
2.0k plays
20 Qs
Selamat Datang Nabi Kekasihku
1.4k plays
13 Qs
Nombor & Bilangan Bahasa Arab
2.7k plays
10 Qs
Kemerdekaan
2.8k plays
18 Qs
Riwayat Hidup Nabi
774 plays
Why show ads?
Report Ad