QUIZ
Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы. Шеңбер мен дөңгелек.
27 minutes ago by
5 questions
Q.

Фигуралардың ішінен шеңберді табыңыз.

answer choices

A

B

C

D

E

Q.

Суреттен шеңбер сыртында жататын нүктелерді белгілеңіз.

answer choices

A, E

G, E

H, G

E, C

A, C

Q.

Шеңбердің радиусы 2,4 см болса, оның диаметрі неге тең?

answer choices

1,2 см

2,4 см

3,2 см

4,4 см

4,8 см

Q.

Дөңгелек сектор деген не?

answer choices

дөңгелектің радиустары арқылы бөлінетін бөліктері

дөңгелек шеңберінің екі нүктесінің арасындағы бөлігі

шеңбердің бойындағы екі нүктесін қосатын кесінді

шеңбердің ішкі аймағы

дөңгелектің екі нүктесін қосатын кесіндімен бөлінетін бөліктері

Q.

Шеңбердің диаметрі деген не?

answer choices

шеңбердің екі радиусы

шеңбердің центрі арқылы өтетін хордасы

шеңбердің екі нүктесін қосатын кесінді

шеңбердің центрін шеңбер нүктесімен қосатын кесінді

шеңбердің жарты радиусы

Quizzes you may like
20 Qs
Bone Classification
1.4k plays
Biology
10 Qs
Types of Tissues
1.7k plays
19 Qs
The Muscular System
4.6k plays
Science - 7th
11 Qs
Skeletal & Muscular System Vocabulary
1.1k plays
Science - 7th
14 Qs
Skeleton and Joints
2.0k plays
Science - 4th
20 Qs
Muscular System
2.1k plays
Science - 6th
20 Qs
Musculoskeletal System
16.8k plays
Science - 7th
15 Qs
Muscular System
1.2k plays
Why show ads?
Report Ad