History

PENTAKSIRAN SEJARAH TINGKATAN 4

4
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  3 minutes
  1 pt

  Apakah bukti bahawa pembentukan negara bangsa Alam Melayu telah wujud sebelum kedatangan Barat?

  Catatan pengembara terkenal.

  Kemasyhuran kerajaan Alam Melayu.

  Pembinaan Pelbagai bentuk bangunan

  Pengakuan daripada sarjana luar negara.

 • 2. Multiple-choice
  3 minutes
  1 pt

  Bqgaimanakah bentuk hubungan antara rakyat dengan pemerintah?

  Sehala

  Timbal balik

  Penindasan

  Terus-menerus

 • 3. Multiple-choice
  3 minutes
  1 pt

  Mengapakah Raja Champa dianggap pemerintahan yang suci?

  Dikaitan dengan Dewa Shiva.

  Memiliki pembesar yang ramai

  Mempunyai jajahan takluk yang luas.

  Tidak melakukan sebaranf dosa.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes