pencil-icon
Build your own quiz

Social Studies

8th

grade

Image

AP 8_SUMMATIVE TEST

11
plays

30 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  1. Kailan naganap ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig

  Disyembre 7, 1941

  Sept. 1, 1939

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  2. Anong bansa ang lumusob at inagaw ang Manchuria, China noong 1931?

  England

  Japan

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  3. Anong kasunduan ng Liga na nilabag ng Italya ng sinakop nito ang Ethiopia noong 1935?

  Covenant of the League

  Atlantic Charter

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?