pencil-icon
Build your own quiz

Social Studies

University

Image

KYPAS - AS/L1 CA01 (3/3)

23
plays

8 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Apakah tujuan bahan bacaan di tempat kerja?

  Untuk memahami bahasa di tempat kerja

  Untuk memahami maklumat dan arahan

  Untuk mempelajari bahasa dan simbol baru

  Untuk mencari perkataan dan makna yang betul

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Apakah yang dimaksudkan dengan penggunaan dokumen?

  Membaca bahan seperti arahan kerja, emel, memo

  Menggabungkan maklumat daripada pelbagai sumber

  Memahami maklumat bertulis dalam pelbagai jenis dokumen kerja

  Kebolehan mencari dan menggunakan maklumat yang diperlukan daripada paparan maklumat

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Antara bahan bacaan yang berkaitan di tempat kerja ialah


  I. Emel

  II. Laporan

  III. Arahan kerja

  IV. Prosedur Operasi Standard (SOP)

  II dan IV

  I, II dan IV

  I, III dan IV

  I, II, III dan IV

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?