QUIZ
BAB 6 PERSEDIAAN MEMULAKAN PERNIAGAAN
19 hours ago by
10 questions
Q.

Apakah dokumen yang digunakan untuk merekod maklumat ambilan barang niaga

oleh pemilik perniagaan?

answer choices

Resit

Memo

Invois

Bil tunai

Q.

Mengapakah promosi penting dalam proses pemasaran barang?

answer choices

Untuk menghasilkan produk yang dapat memenuhi permintaan pengguna

Untuk menghadapi persaingan daripada bilangan pengeluar yang ramai

Dapat menentukan harga dan saluran agihan yang sesuai

Dapat menjamin keuntungan yang tinggi.

Q.

Antara perniagaan berikut, milikan perniagaan yang manakah tertakluk di bawah Akta

Pendaftaran Perniagaan 1956?

answer choices

Koperasi Nelayan

Restoren Mohd Rafi

Sime Darby Berhad

Wira Digital Sdn Bhd

Q.

Antara yang berikut, yang manakah merupakan maklumat yang perlu dilengkapkan oleh usahawan untuk memperbadankan syarikat persendirian di bawah Akta Syarikat 2016?

answer choices

Status kewangan

Alamat cawangan

Nama syarikat

Maklumat saham syarikat

Q.

Butiran yang manakah dalam Penyata Aliran Tunai dikategorikan sebagai penerimaan perniagaan?

answer choices

Gaji

Jualan

Belanja utiliti

Belian bahan mentah

Q.

Berapakah tempoh masa syarikat perlu melantik setiausaha syarikat selepas pemerbadanan syarikat?

answer choices

10 hari

15 hari

30 hari

45 hari

Q.

Antara yang berikut, dokumen manakah yang difailkan sebagai rekod kos operasi?

answer choices

Bil air

Bil Internet

Caj Bank

Slip daftar tunai

Q.

Apakah tanggungjawab peniaga setelah memperoleh sijil perakuan pendaftaran?

answer choices

Menyimpan sijil

Mempamerkan sijil

Memulakan perniagaan

Mencetak kad perniagaan

Q.

Borang manakah yang perlu diisi oleh Fatin Pastry untuk mendapatkan lesen perniagaannya?

answer choices

Borang A

Notis pendaftaran

Notis Pemerbadanan Syarikat

Borang PNA 42

Q.

Gambar diatas menunjukkan tanggungjawab yang telah dipatuhi oleh usahawan setelah mendaftarkan perniagaan.Apakah tanggungjawab tersebut?

answer choices

Mempamerkan lesen perniagaan

Mempamerkan sijil perakuan pendaftaran

Mempamerkan papan tanda perniagaan

Mempamerkan nombor pendaftaran perniagaan

Quizzes you may like
20 Qs
Perubahan Iklim
2.4k plays
10 Qs
Bilangan Bulat
3.5k plays
10 Qs
Prinsip Perakaunan Kuiz
3.7k plays
10 Qs
Litosfer
2.4k plays
20 Qs
Statistika
1.0k plays
10 Qs
Try Out Program Linear
1.6k plays
10 Qs
Serve The Best
1.6k plays
14 Qs
Simkomdig Kewargaan Digital
2.5k plays
Why show ads?
Report Ad