Geography

Image

GEO T1 BAB 8

11
plays

15 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Taburan penduduk di Malaysia adalah ...

  sekata

  tidak sekata

  sederhana padat

  padat

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Kawasan yang kurang menjadi tumpuan penduduk adalah kerana...

  kemudahan infrastruktur lengkap

  pelbagai aktiviti ekonomi

  darjah ketersampaian rendah

 • 3. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Kawasan ini mejadi tumpuan penduduk kerana kawasannya rata dan subur serta sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi.

  kawasan berpenduduk sederhana

  kawasan berpenduduk padat

  kawasan berpenduduk jarang

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes