QUIZ
Pendidikan Kesihatan Tahun 1 (Perhubungan)
an hour ago by
10 questions
Q.

Apakah yang faham tentang maksud keluarga?

answer choices

Institusi terdiri daripada kawan-kawan dan saya

Instutusi terdiri daripada ayah, ibu, abang, kakak dan adik

Institusi terdiri daripada adik dan kawan saya

Institusi terdiri daripada datuk dan nenek serta kawan

Q.

Dalam sebuah perhubungan manusia dengan manusia lain hubungan interpersonal adalah...................

answer choices

Hubungan baik saya

Hubungan tidak baik saya dengan rakan-rakan

Hubungan sosial yang baik dengan keluarga dan masyarakat

Hubungan dengan diri sendiri

Q.

Berikut adalah antara cara kita menghormati ibu bapa kita iaitu tidak menerima teguran dan nasihat mereka? Betul atau salah

answer choices

Betul

Salah

Q.

Kita mestilah belajar dengan bersungguh-sungguh walaupun kita terpaksa belajar dari rumah ketika wabak Covid-19 ini. Ini adalah salah satu cara kita menghormati ibu bapa kita. Betul atau Salah?

answer choices

Tidak pasti

Salah

Betul

Susah dan tidak tahu

Q.

Rajah berikut menunjukkan seorang kanak-kanak dengan ayahnya? Pada pendapat kamu apakah yang dilakukan oleh kanak-kanak berikut?

answer choices

Membaiki kereta ayahnya

Mengganggu ayahnya mencuci kereta

Melihat wajahnya dicermin sisi kereta

Membantu dan menolong ayahnya mecucikan kereta

Q.

Rajah berikut pula menunjukkan seorang kanak-kanak sedang bermain dengan kakak dan ibunya.Mereka bermain bersama-sama. Apakah cara kanak - kanak itu menghormati adik beradik yang lain?

answer choices

Berterima kasih atas bantuan ahli keluarga yang lain.

Mengejek kelemahan adik beradik yang lain

Q.

Minta maaf jika berbuat salah dan meminta izin jika menggunakan alat atau barang adik beradik yang lain adalah cara-cara lain untuk menghormati ahli keluarga yang lain. Adakah kamu bersetuju?

answer choices

Tidak setuju

Sangat setuju

Q.

Tandakan cara kita menghormati rakan-rakan kita

answer choices

Menepati janji

Bersangka baik sesama rakan

Hormati Budaya dan Agama rakan kita

Memarahi rakan kita bila dia melakukan kesilapan

Q.

Berikut adalah cara kita menghormati jiran kita, KECUALI ?

answer choices

Membuang sampah

Membuat Bising sentiasa

Menghulurkan bantuan apabila jiran susah

Berkawan baik dengan anak jiran kita

Q.

Apakah kepentingan kita sering mengamalkan nilai hormat menghormati dalam masyarakat dan keluarga kita?

answer choices

Menegeratkan kasih sayang

Mempunyai banyak musuh

Mengelakan konflik dan masalah

Mewujudkan keluarga yang harmoni dan aman

Quizzes you may like
15 Qs
Sun & Stars
1.0k plays
Earth Science and Geology
15 Qs
Big Bang Theory & Redshift
1.3k plays
Science - 8th
14 Qs
Outer Space By: Bill Nye
3.3k plays
13 Qs
Components of the Universe
3.3k plays
20 Qs
Life Cycle of A Star
1.9k plays
20 Qs
Hertzsprung Russell Diagram
2.5k plays
10 Qs
Consonant Clusters
2.1k plays
17 Qs
Earth, Moon and Beyond
1.4k plays
Why show ads?
Report Ad