World Languages

ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ - 1

1
play

7 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  ಥೈ ಥೈ ಎನ್ನುವ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗೆಜ್ಜೆ ನುಡಿ

  ಶಿವಗಂಗೆಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ

  ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ

 • 2. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು

  ತಂಬೂರಿ

  ಕೊಳಲು

  ಡಮರುಗ

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ (ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ)

  ಸ್ತ್ರೀಯರು

  ಪ್ರೇಕ್ಷಕಿಯರು

  ವಾದಕಿಯರು

  ಗಂಡಸರು

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes