Fun, Social Studies

KG

Image

2017 ЭЕШ D хувилбар

15
plays

59 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Нийгмийн гишүүн бүр аав, ээжийн хүү /охин/, хэн нэгний ах дүү, аль нэг баг, хамт олны төлөөлөгч, сайн дурын ажилтан гэх мэт нийгмийн өөр өөр үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэ нь нийгмийн ямар ойлголт вэ?

  Нийгмийн байр суурь

  Нийгмийн үүрэг

  Иргэний үүрэг

  Үүргийн зөрчил

  Үүргийн тогтолцоо

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Цэгийн оронд тохирох хариултыг олно уу? .....гэдэг нь судлаач урьдчилан бэлдсэн асуулгыг судалгаанд оролцогчдоор болон өөрөө асууж бөглүүлдэг аргыг хэлнэ. Энэ нь:

  Ажиглалтын арга

  Түүврийн арга

  Ярилцлагын арга

  Асуулгын арга

  Nндукцийн арга

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Нийгэмшилт хүний насан туршид явагддаг хэмээх санааг анх судлаач Орвиль Г.Брим дэвшүүлсэн байна. Тэгвэл түүний үзсэнээр хүүхдийн нийгэмшилтийн шинж аль нь вэ?

  Гадаад зан төлвийн өөрчлөлтөөр илэрхийлэгддэг.

  Хэм хэмжээг үнэлэх чадвартай

  Суурь үнэлэмж баримжаалалд нөлөөтэй.

  Туршлага арга барил эзэмшихэд чиглэгддэг.

  Хувь хүний ажил мэргэжил нөлөөлдөг.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?