Mathematics, Computers

2nd

grade

Image

Tiền Việt Nam

9.5K
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đơn vị của tiền Việt Nam là gì?

  Đồng

  Nghìn

  Trăm

  Đô

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Trong phạm vi 1000 có mấy loại mệnh giá tiền?

  3

  5

  4

  2

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Hình ảnh in trên tờ tiền 100 đồng là hình ảnh ở đâu?

  Chùa Thiên Mụ - Huế

  Tháp Phổ Minh - Nam Định

  Chùa Trấn Vũ - Hà Nội

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?