Biology

University

Image

6.2 Pembentukan debunga dan pundi embrio

193

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Rajah l menunjukkan keratan membujur bagi sekuntum bunga.

  Antara bahagian berlabel, A, B, C dan D, yang manakah berlaku perkembangan debunga?

  A

  B

  C

  D

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Walaupun selepas nukleus penjana dimusnahkan dengan pancaran laser, debunga tumbuhan berbunga masih bercambah dan menghasilkan tiub debunga normal. Ini adalah kerana............

  Nukleus tiub tidak termusnah

  Nukleus penjana termusnah merangsang percambahan debunga

  Kawasan pembentukan tiub debunga tidak dirosakkan

  Pancaran laser merangsang percambahan tiub debunga

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Antara yang berikut, urutan yang manakah betul bagi peringkat-peringkat perkembangan butir debunga?

  Tetrad → debunga → sel induk mikrospora → debunga matang

  Sel induk mikrospora → debunga → debunga matang → tetrad

  Sel induk mikrospora → tetrad → debunga → debunga matang

  Tetrad → sel induk mikrospora → debunga → debunga matang

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags