Computers

4th -

6th

Image

Računalniško mišljenje

0

8 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Računalniško mišljenje je:

  programiranje.

  način razmišljanja kot računalnik.

  je način razmišljanja s katerim si lahko pomagamo pri reševanju problemov.

  razmišljanje za katerega potrebujemo računalnik.

 • 2. Fill in the Blank
  1 minute
  1 pt

  V pravilnem vrstnem redu naštej faze računalniškega mišljenja.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Pri abstrakciji

  pozabimo na lastnosti, ki za nas niso pomembne.

  iščemo podobnosti med podproblemi.

  razdelimo problem na manjše podprobleme.

  oblikujemo navodila.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags