QUIZ
UIA 2nd day
a day ago by
13 questions
Q.

Berikut ialah senarai program outreach kecuali ?

answer choices

Kampung Angkat

Kanser Mulut

Warga Emas

Dewasa Muda

Q.

Komuniti orang asli berisiko tinggi mendapat kanser mulut. Benar atau Salah

answer choices

Benar

Salah

Q.

Berapa kali lawatan ke Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) dalam tempoh 1 tahun?

answer choices

1 kali

2 kali

3 kali

4 kali

Q.

Siapakah golongan sasaran Kampung Angkat? (Jawapan boleh pilih lebih dari satu)

answer choices

B40

Masyarakat terpinggir

Golongan miskin bandar

Warga asing

Q.

Berapa kerap pengujian fluorida air loji dijalankan dalam masa sebulan?

answer choices

Setiap minggu

Minggu kedua

Minggu pertama & ketiga

Minggu kedua & keempat

Q.

Apakah nama penuh TWIST

answer choices

Transformation with One Smile Together

Towards with One Smile Together

Together with One Smile Transformation

Q.

Berikut merupakan kumpulan sasar iGG (Boleh pilih lebih daripada satu)

answer choices

Fasilatator iGG

iGG

Masyarakat yang dibimbing

Q.

KOA adalah kolaborasi Promosi Kesihatan Pergigian dengan...

answer choices

Agensi luar

Badan-Badan Agama

NGO

Q.

Objektif BUSKERS adalah menggunakan medium musik bagi menyampaikan mesej-mesej pergigian.

answer choices

Benar

Salah

Q.

Apakah komponen utama dalam infrastruktur dan susun atur klinik ialah? (boleh pilih lebih daripada satu)

answer choices

Kaunter pendaftaran

Ruang menunggu

Surgeri pergigian pencegahan

Stor

Q.

Program KOTAK adalah singkatan kepada Program Kesihatan Oral Tanpa Asap Rokok

answer choices

Betul

Salah

Q.

Objektif program adalah untuk menurunkan prevalen merokok di kalangan pelajar sekolah menerusi aktiviti pencegahan dan intervensi.

answer choices

Betul

Salah

Q.

Perokok pasif adalah ..

answer choices

Merokok sekurangnya satu batang rokok dalam tempoh 7 hari yg lalu

Tidak merokok secara terus tetapi terdedah kepada asap rokok di rumah sahaja

Tidak merokok untuk tempoh 6 bulan atau lebih

Quizzes you may like
10 Qs
Pro Perniagaan
3.8k plays
10 Qs
Operasi Asas Matematik
1.6k plays
10 Qs
Antonim ( Lawan Kata )
2.3k plays
Social Studies- 1st
10 Qs
Komunikasi
815 plays
10 Qs
Matematik Tahun Dua
1.1k plays
11 Qs
Matematik Pengguna: Pengurusan Kewangan
2.3k plays
11 Qs
اختر اجابة صحيحة
1.5k plays
10 Qs
Matematik Pengguna
2.7k plays
Why show ads?
Report Ad