Social Studies

İqtisaditədqiqatmetodları

4
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Sosial-iqtisadi hadisələrin nəzəri nümunəsi (modeli) əsasında onların öyrənilməsini nəzərdə tutan metod hansıdı?

  Modelləşdirmə metodu

  Tədqiqat metodu

  Eksperiment metodu

  Ölçmə metodu

  Hesablama metodu

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Sosial-iqtisadi hadisələrin hissə-hissə öyrənilməsini nəzərdə tutur

  araşdırma metodu

  Kəsmə metodu

  Analiz metodu

  sintez metodu

  tədqiqat metodu

 • 3. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  İqtisadi nəzəriyyənin mikro və makro iqtisadiyyata ayrılması məntiqi cəhətdən hansı metodu ilə bağlıdır.

  induktiv və sintez

  analiz və sintez

  analiz və deduktiv

  sorğu və anket

  anket vəsintez

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes