Specialty, Other

mẹo 5A

3
plays

17 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Quần gì lớn nhất?

  Quần đùi

  Quần đảo

  Quần dài

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Có một phú ông có 2 cái cầu thang dọc, 1 cái cầu thang ngang, bên cạnh cái thang là 1 cái mâm, bên trên cái mâm là 1 cái nón, bên trên cái nón là 1 cái lưỡi câu. Hỏi nhà phú ông nuôi con gì?

  Mèo

  Chó

  Hổ

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Cái gì càng mất càng thấy lợi?

  Tiền

  Xe

  Đồng Hồ

  Răng

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes