Education

CORE ABITIES TAHAP 3 C06

33
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  1. Berapakah bilanagan minimum pekerja yang memerlukan majikan untuk menubuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja mengikut OSHA 1994?

  A. 30 orang

  B. 40 orang

  C. 50 orang

  D. 60 orang

 • 2. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  2. Siapakah yang bertanggungjawab melapor penyakit atau keracunan pekerjaan ditempat kerja?

  A. Pekerja pejabat

  B. Pengurus syarikat

  C. Pengamal Perubatan Berdaftar

  D. Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan

 • 3. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  3. Apakah langkah pertama yang perlu diambil apabila menjalankan penilaian risiko?

  A. Menilai risiko.

  B. Mengenal pasti hazard.

  C. Penilaian maklumat risiko.

  D. Menganalisis penemuan hazard.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes